ประวัติศิลปิน วาทยุทธ ทองสุพล

Artist : Watayut Thongsupon

gotong5

ความเป็นมานาน   

จากเด็กบ้านนอกคนหนึ่ง มีนามเล่นว่า ต๋อง  หรือวาทยุทธ  ทองสุพล   Watayut  Thongsupon  เกิด 23 มกราคม 2522 ที่อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ดินแดนแห่งธรรมะ หลวงปู่ศรี มหาวีโร จำได้ว่า ป. 1 ก็ชอบวาดรูปแล้วครับ ได้ 99 เต็ม 100 ตลอด (ฮาๆ) เรียนจบมัธยมศึกษาที่โรงเรียนเหล่าล้อวิทยาคม (โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนา ปัจจุบัน) ซึ่งเป็นที่ร่ำเรียนปลุกปั้นผลงานด้านศิลปะ จาก อ.พงษ์ศาสต์ ฉวีนวล และได้ส่งภาพเข้าประกวดในระดับมัธยมจนได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย ทั้งระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ ตั้งแต่ปี 2536-2540 และที่สำคัญที่สุดเคยได้รับรางวัลยอดเยี่ยมของระดับประเทศด้วย  หลังจากจบมัธยมก็ตั้งใจจะเข้าเรียนเพาะช่างให้ได้ ด้วยเพราะเป็นเด็กต่างจังหวัดจึงมาสมัครเข้าเรียนเพาะช่างไม่ทัน จึงไปสมัครเรียนที่อาชีวศิลป์กรุงเทพรอ จันหันเหไปเรียนออกแบบพาณิชย์ศิลป์แทน ต่อด้วยออกแบบนิเทศศิลป์ที่สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (คลองหก) เน้นเรียนออกแบบโฆษณา  ซึ่งแทบไม่มีโอกาสได้วาดรูปเหมือนเดิม เวลาผ่านมา 13-14 ปีแล้ว ด้วยเพราะใจรักในศิลปะและเสียดายสิ่่งที่ตัวเองชอบจนมาถึงปีปลาย 2554 จึงตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวและเด็ดขาด (โดยไม่กลัวเมียด่า) หาเวลาว่างจากทำงานแม้น้อยนิดเริ่มกลับมาวาดรูปอีกครั้ง

การศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
๒๕๓๔ ประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
๒๕๔๐  มัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนเหล่าล้อวิทยาคม  สายวิทย์  (โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนา ปัจุบัน) อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
๒๕๔๒ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาออกแบบพาณิชย์ศิลป์  โรงเรียนอาชีวศิปศึกษา กรุงเทพมหานคร
๒๕๔๔ ปริญญาตรี สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (คลองหก)

ปัจจุบันประกอบอาชีพรับราชการ ( หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี)

ภาพแห่งความภูมิใจ

ต๋อง 8x10-web     ต๋อง 8x10-6web

ต๋อง 8x10-3web  ต๋อง 8x10-2web

ต๋อง 8x10-7web ต๋อง web999

ต๋อง องค์โสม2 web copy copy  ต๋อง องค์โสม web copy copy

ต๋อง web gotong-016web

ต๋อง บรรหาร web copy   ต๋อง อีซูซุ web

gotong-027 web   gotong-026-web

ประวัติผลงานที่เคยสร้างชื่อเสียง

ปี 2536 ได้รับราวัลดีเด่น  การประกวดภาพวาด หัวข้อ “สร้างสรรค์สังคมไทยด้วยน้ำใจให้กัน” ระดับมัธยมต้น  จัดโดยบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ โดย  พล.ต.อ.เภา สารสิน

ปี 2537 ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม การประกวดภาพวาด หัวข้อ “ผู้หญิงไทยในอนาคต”  จากสำนักนายกรัฐมนตรี โดย พณฯ บรรหาร ศิลปอาชา อดีตนายกรัฐมนตรี

ปี 2537 ได้รับรางวัลที่  2 การแข่งขันวาดภาพตามจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ จัดโดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปี 2537 ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมแสดงผลงาน งานศิลปกรรม ป.ต.ท. ครั้งที่ 3 ณ หอศิลปแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร

ปี 2538 ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดภาพวาด หัวข้อ “รณรงค์ไม่ให้ผู้หญิงเป็นโสเภณี”    จากสำนักนายกรัฐมนตรี โดย พณฯ บรรหาร ศิลปอาชา อดีตนายกรัฐมนตรี

ปี 2538 ได้รับรางวัลชมเชย  การประกวดภาพวาด  หัวข้อ “วินัยและกฏจราจร” จากบริษัทประกันชีวิต จำกัด โดย นายสุขวิช รังสิตพล  อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ปี 2539 ได้รับรางวัลชมเชย  การประกวดและแข่งขันวาดภาพ  หัวข้อ “ในหลวงของเรา” จากโครงการอีซูซุพาน้องๆท่องญี่ปุ่น

ปี 2539 ได้รับรางวัลชมเชย  การประกวดภาพวาด  หัวข้อ “ในหลวงกับเทคโนโลยีการสื่อสาร” จากบริษัทฟิลิปส์ ประเทศไทยจำกัด โดย พ.ต.ท.ทักษิน ชินวัตร

ปี 2539 ได้รับรางวัลชมเชย  การประกวดภาพวาด  หัวข้อ “ฉันรักในหลวง” เนื่องในวโรกาสฉลองศิริราชสมบัติครบรอบ 50 ปี จากองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย ช่อง 9 อ.ส.ม.ท. โดย พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

ปี 2539 ได้รับรางวัลชมเชย  การประกวดภาพวาด  หัวข้อ “รณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่”  จากกระทรวงสาธารณสุข โดย พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ

ปี 2539 ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม การแข่งขันวาดภาพตามจินนาการตามหัวข้อที่กำหนดให้ ระดับ ม.ปลาย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ปี 2539 ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม การแข่งขันวาดภาพตามจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ จัดโดย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปี 2539 ได้รับรางวัลที่  3 การประกวดภาพวาด  หัวข้อ “คนรุ่นใหม่ใส่ใจกฎจราจร”  ระดับเขตการศึกษา 10

ปี 2539 ปี 1996 รางวัลเหรียญเงินระดับโลก  การประกวดภาพวาดเด็กและเยาวชน จากสถาบันสันตร์ ประเทศอินเดีย (แต่ปัจจุบันผมยังไม่ได้เห็นเหรียญรางวัลเลยครับ  เนื่องจากโรงเรียนติดต่อไปทางสถานทูตไทยที่ประเทศอินเดียไปแล้วแต่ก็หายเงียบ มิดซีลี)

 รางวัล watayut

(และอีกหลายรางวัลทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค รวมถึงระดับประเทศอีกหลายรางวัล)

ประวัติแสดงงาน

 1. ร่วมแสดงนิทรรศการ ศิลปกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หัวข้อ ความซื่สัตย์ ความดีงาม และความสุข ณ หอศิลป์ศรีวนาไล วิทยาลัยอาชีวอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 19 ต.ค-10 พ.ย 2558
 2.  ร่วมแสดงงาน ๘๕ ปี ศาสตราจารย์พิเศษอารี สุทธิพันธุ์ :วันครูศิลปะ” วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ – ๘ มกราคม ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 3.  ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย “กลุ่มโขงครั้งที่ 1” วันที่ 20 พ.ค. 2559 ณ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์เมืองโพนพิสัย(ที่ว่าการอำเภอหลังเก่า) อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
 4.  ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปะกลุ่มลายดินครั้งที่ 2 “แผ่นดินอิสานเทิดไท้องค์ราชัน”
  วันที่ 18 พฤศจิกายน ถึง 10 ธันวาคม 2559 ณ.หอศิลป์ราชธานีศรีวนาไล
 5.  ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 2559 ถึง วันที่ 8 มกราคม 2560 ณโรงแรมมณเฑียร
 6. ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม ศิลปินอิสระ 96 ณ หอศิลพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 19 ม.ค- 12 มี.ค 2560
 7. ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปะ “โขงเจียมศิลป์ ศรีวนาลัย”  ณ ตึกขาว บ้านเหลือง และ ร้านกาลครั้งหนึ่ง อ.โขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 3 มิถุนายน ถึง 31 สิงหาคม 2560
 8. ร่วมงานแสดงนิทรรศการ ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ วันที่ 11 มิถุนายน  – 11 กรกฎาคม 2560 ณ บ้านดำแกลเลอรี่อ่อนนุช17
 9. ร่วมแสดงนิทรรศการ “ราชธานีเมืองแห่งศิลปะ” ณ เซ็นทรัลอุบลราชธานี วันที่ 12-18 ก.ย. 2560
 10. ร่วมแสดงนิทรรศการโขงเจียม-งามดี โดยศิลปินกลุ่มศิลป์ศรีวนาลัย  ณ บ้านเหลืองแกลลอรี อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี วันที่ 18 พย.- 18 ธ.ค. 2560
 11. ร่วมแสดงนิทรรศการปาร์ตี้ศิลปิน(คืนกำไรมอบความสุขให้สังคมครั้งที่4)  ณ บ้านดำแกลเลอรี่อ่อนนุช วันที่ 3 ธันวาคม 2560 – 14 กุมภาพันธ์ 2561
 12. ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปะรับลมหนาว “ภูมิปัญญาแห่งอีสาน” วันที่ 4 ธ.ค 2560 – 31 ม.ค. 2561 ณ ร้านเฮ็ดคาเฟ่ อุบลราชธานี
 13. ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปะ “แต้มสีที่ผาแต้ม”  กลุ่ม”ศิลป์ศรีวนาลัย” ณ อุทยานแห่งชาติ ผาแต้ม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี วันที่ 16 ธันวาคม 2560 – 16 มกราคม 2561
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s